Logopèdia

Des del servei de Logopèdia del Centre Clínic i Terapèutic INFIS ens ocupem de les dificultats relacionades amb els processos de la comunicació humana, ja siguin en infants o en adults, que inclouen alteracions en la veu, la parla i el llenguatge  –oral i escrit-. Així mateix, també ens ocupem de les alteracions en la deglució.

A partir d’una entrevista inicial, s’estudia cada cas per fer-ne una avaluació, elaborar un diagnòstic i planificar un tractament terapèutic per tal de treballar en les dificultats que es presenten.

 

Logopèdia per infants i adolescents:


  • Dificultats en l’adquisició i el processament del llenguatge oral.
  • Dificultats en la producció de sons de la parla.
  • Dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge escrit.
  • Alteracions en la deglució.
  • Alteracions en la veu.

Per tal de dur a terme una intervenció completa i global, es manté una estreta relació amb la família i l’entorn escolar.

 

Logopèdia per adults:


  • Alteracions en la veu.
  • Dificultats en el llenguatge per lesió cerebral.
  • Dificultats en la producció dels sons de la parla.