Logopèdia

Logopèdia

Atenció integral per a dificultats en la comunicació i la deglució

Des del servei de Logopèdia del Centre Clínic i Terapèutic INFIS ens ocupem de les dificultats relacionades amb els processos de la comunicació humana, ja siguin en infants o en adults, que inclouen alteracions en la veu, la parla i el llenguatge  –oral i escrit-. Així mateix, també ens ocupem de les alteracions en la deglució.

A partir d’una entrevista inicial, s’estudia cada cas per fer-ne una avaluació, elaborar un diagnòstic i planificar un tractament terapèutic per tal de treballar en les dificultats que es presenten.

Logopèdia per infants i adolescents:

  • Dificultats en l’adquisició i el processament del llenguatge oral.
  • Dificultats en la producció de sons de la parla.
  • Dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge escrit.
  • Alteracions en la deglució.
  • Alteracions en la veu.

Per tal de dur a terme una intervenció completa i global, es manté una estreta relació amb la família i l’entorn escolar.

Logopèdia per adults:

El servei de logopèdia del Centre Clínic i Terapèutic INFIS de Celrà ofereix rehabilitació logopèdica a pacients adults. Les dificultats poden apareixen degut a l’edat o bé a causa d’una patologia. 

Les àrees de tractament són les següents:

  • Dificultats en la comunicació, el llenguatge (afàsia) i la parla (disàrtria).

  • Trastorns de la veu (disfonia).

  • Alteració d’alguns sons de la parla (dislàlia).

  • Trastorns de la deglució.

  • Alteracions en la fluïdesa de la parla (disfèmia).

Des del servei de logopèdia es realitza una exploració i una avaluació per tal d’elaborar un diagnòstic i iniciar un tractament individualitzat. 

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Tots els seveis es realitzen tant al centre com a domicili.

El pla de cures, el maneig de sondes i l’administració de medicaments es realitzen sota prescripció i pauta mèdica.

Els diferents productes i medicacments els subministra el client.

Els preus poden variar segons la complexitat del servei, i si és al domicili o al centre.